***อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง*** โทร 1669 ***

ตรวจโรคทั่วไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว >>>กด

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCD >>>กด