เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 113 หรือ สายด่วน 1669

————เปิดให้บริการ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง————

***ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์***