122/28 หมู่ 8 ถนนจามเทวี ต.ห้างฉัตร ,
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทร 054268700 , 054269506 โทรสาร 054269515
support@hangchathospital.com