เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 117 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099-0365639

การปฏิบัติงานคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลห้างฉัตร

จันทร์ : คลินิกบำบัดยาเสพติด / บำบัดสุรา / บุหรี่

อังคาร : คลินิกบำบัดยาเสพติด / จิตเวชผู้ใหญ่

พุธ : คลินิกให้คำปรึกษาจิตเวชและเด็กวัยรุ่น/บริการเยี่ยมบ้าน

พฤหัส : คลินิกจิตเวช/คลินิกบำบัดบุหรี่ / สุรา

ศุกร์ : คลินิกให้คำปรึกษา/บริการเยี่ยมบ้าน

***หมายเหตุ: วันจันทร์ – วันศุกร์ บริการให้คำปรึกษารายกรณี (มิตรวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกรณีถูกกระทำรุนแรงและบริการให้คำปรึกษา)

บริการปรึกษาผ่านทางไลน์ 08.00 น. – 20.00 น.