ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรและทีมงานโรคหัวใจโรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมให้การต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมเครือข่ายหัวใจจังหวัดลำปาง…
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรนำโดย พันโท นพ.ศุภชัย คูสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรและทีมโรคหัวใจโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ร่วมให้การต้อนรับทีมเครือข่ายหัวใจจังหวัดลำปางประกอบด้วย นพ.ยศวีร์ โชติช่วง นพ.อุทัย เพ็งธรรม และทีมงานเครือข่ายหัวใจจังหวัดลำปาง ณ โรงพยาบาลห้างฉัตร