เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 139 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-5045974

เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ***ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์***

 • ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
 • ให้บริการนวด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร เพื่อการรักษา/ฟื้นฟู
 • ให้บริการพอกยาสมุนไพรโรคลมจับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม)
 • ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
  • นวด,ประคบสมุนไพร,อบสมุนไพร,ทับหม้อเกลือ,ยาสมุนไพร
  • กระตุ้นน้ำนม *กรณีคลอดปกติ หลัง 7 วันขึ้นไป , ผ่าคลอดหลัง 1 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • จ่ายยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามกลุ่มอาการ
  • ไหลเวียนโลหิต
  • ทางเดินอาหาร
  • สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
  • กล้ามเนื้อและกระดูก
  • ผิวหนัง
 • จ่ายยากัญชาทางการแพทย์ และให้คำปรึกษา (น้ำมันกัญชา และตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่)
  • นอนไม่หลับ,เบื่ออาหาร,ลมปะกัง(ปวดศรีษะไมแกรน),อาการปวดเรื้อรัง,สันนิบาตลูกนก(พาร์กิมสัน)