ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรพร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมรดน้ำดำหัวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรนำโดย พท.นพ.ศุภชัย คูสุวรรณ พร้อมด้วมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้างฉัตรเข้าร่วมประเพณี “รดน้ำดำหัว” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง