ในวันนี้ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร พท.นพ.ศุภชัย คูสุวรรณ มอบหมายให้ นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนร่วมงานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ งานทอดกฐินสามัคคี และ ทีมหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมอำนวยความสะดวกในงาน ณ วัดห้างฉัตร