ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยทีมสหวิชาชีพFCT โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ บ้านแม่ฮาว โดยมี พญ.ปนัดดา ปากเพรียว และทีมสหวิชาชีพได้เข้าให้บริการถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร