เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 154

เวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น. หยุด ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

คลินิกหลังคลอด/วางแผนครอบครัว/คลินิกผู้สูงอายุ

คลินิกสุขภาพเด็กดี

ฉีดวัคซีนโควิด19