ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยทีมสหวิชาชีพFCT โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ บ้านแม่ฮาว

ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยทีมสหว […]

นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปเป็นตัวแทนร่วมงานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕

ในวันนี้ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรรับมอบเงินบริจาคจากคุณพัชนี ศิรตานนท์ และคุณพรพิศ ไชยลังการ

ในวันนี้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยท่านผู้อ […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรร่วมกิจกรรม “เวทีคนห้างฉัตรรอบรู้สุขภาพ ปี ๒๕๖๕” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรร่วมกิจกรรม “เวทีคนห้ […]

โรงพยาบาลห้างฉัตรได้จัดการประชุม “การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดตามกฏหมายใหม่ และการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง”

ในวันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดย พันโท […]