ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรพร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมรดน้ำดำหัวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรพร้อมคณะกรรมการบริหารร่ […]