30 บาทรักษาทุกที่
วันหยุด พ.ค.2567
พิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 2567พิธีการ
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67 รพ ห้างฉัตร
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบฯ 67 โรงพยาบาลห้างฉัตร
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ปีงบฯ 67 โรงพยาบาลห้างฉัตร
โรงพยาบาลห้างฉัตร ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%
พระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
NO Gift
สื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
จุดมุ่งหมายผู้อำนวยการ

จุดมุ่งหมายผู้อำนวยการ

ให้การบริการประทับใจ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงการให้บริการชุมชน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

สำหรับประชาชน

จุดมุ่งหมายผู้อำนวยการ

แผนที่โรงพยาบาลห้างฉัตร

Contact Us

122/28 Thanon Jarmthevee, Nong Lom, Hang Chat District, Lampang 52190, Thailand. Tel: 054-296506