• 054-269506
  • บริการ 24 ชั่วโมง

LogIn

เข้าสู่ระบบ

สถิติ

ผู้ชม
11
เนื้อหา
30
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
31895

โรงพยาบาลห้างฉัตร

โรงพยาบาลห้างฉัตร ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

นายแพทย์โอฬาร์ ยิ่งเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลห้างฉัตร

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สูงอายุ โรงพยาบาลห้างฉัตรบุคลากรโรงพยาบาลห้างฉัตร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
"สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ประชุม/อบรม
  4. ITA
  5. รับสมัครงาน
  6. โปรแกรม
  • ไม่มีกระทู้แสดง
  1. กิจกรรม
คุณช้างจับมือ

คุณช้างจับมือ

25 กรกฎาคม 2561
คุณช้างจับมือ คุณปาลิดา รัตนเพ็ญพร ผู้จัดการแผนก เขตขายภาคเหนือ…
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปี 2561

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปี 2561

02 กรกฎาคม 2561
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปี 2561 {gallery}/Mission/...
ตรวจสมรรถภาพปอด ประจำปี 2561

ตรวจสมรรถภาพปอด ประจำปี 2561

18 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร เข้ารับการตรวจสุขภาพความเสี่ยงประจำปี 25...
ตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ประจำปี 2561

ตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ประจำปี 2561

15 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร เข้ารับการตรวจสุขภาพความเสี่ยงประจำปี 256...
next
prev