H4U คืออะไร

-สาธารณสุขเปิดแอป ‘H4U’ สมุดสุขภาพประชาชน เชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาล

-แอพพลิเคชั่น H4U

-สาธารณสุขเปิดตัวแอพ H4U สมุดสุขภาพประชาชนยุค4.0 รู้สุขภาพตัวเราเอง


ป้าย แนวตั้งDownloadH4U

QR Code ดาวโหลดโปรแกรม

(ใช้ได้ทั้ง IOS และ Android)


 คู่มือ H4U

QR Code ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน

ลิงค์ดาวโหลดคู่มือ <คลิก>

ลิงค์ดาวโหลด ใบ Consentform <คลิก>

(หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์)


 ขั้นตอนการทำงาน

flow1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร