ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

B0403

นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล

28 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

B0401

นายแพทย์โอฬาร ยิ่งเสรี

5 กันยายน 2546 - 7 พฤษภาคม 2562

B0402

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

1 มิถุนายน 2533 - 4 กันยายน 2546

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์พัฒนพงษ์ เส็งพานิช

2 มิถุนายน 2530 - 1 มิยายน 2533

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงนงนุช จิรวีรกุล

21 เมษายน 2529 - 1 มิถุนายน 2530

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

1 พฤษภาคม 2527 - 24 เมษายน 2529

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์โสลักษณ์ ศรีภูษณาพรรณ

12 เมษายน 2525 - 30 เมษายน 2527

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์พิชัย ตันศุภผล

1 เมษายน 2522 - 12 เมษายน 2525

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ทนงค์ วัฒนประสาน

11 มิถุนายน 2520 - 30 มิถุนายน 2522

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร