โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ฮิต: 1337
 

นายแพทย์โอฬาร ยิ่งเสรี

5 กันยายน 2546 - ปัจจุบัน

 

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

1 มิถุนายน 2533 - 4 กันยายน 2546

 

นายแพทย์พัฒนพงษ์ เส็งพานิช

2 มิถุนายน 2530 - 1 มิถุนายน 2533

 

แพทย์หญิงนงนุช จิรวีรกุล

21 เมษายน 2529 - 1 มิถุนายน 2530

 

นายแพทย์สมชาย เรืองศิรินุสรณ์

1 พฤษภาคม 2527 - 24 เมษายน 2529

 

นายแพทย์โสลักษณ์ ศรีภูษณาพรรณ

12 เมษายน - 30 เมษายน 2527

 

นายแพทย์พิชัย ตันศุภผล

1 เมษายน 2522 - 12 เมษายน 2525

 

นายแพทย์ทนงค์ วัฒนประสาน

11 มิถุนายน2520 - 30 มิถุนายน 2522