โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

คุณช้างจับมือ

ฮิต: 776
คุณช้างจับมือ
คุณปาลิดา รัตนเพ็ญพร ผู้จัดการแผนก เขตขายภาคเหนือ มอบคุณช้างจับมือ ให้แก่โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ ที่มีอาการมือเกร็ง โดยตัวแทนโรงพยาบาลนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยที่มารับบริการและออกหน่วยผู้ป่วยตามบ้าน จำนวน 50 ตัว