โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

ตรวจสมรรถภาพปอด ประจำปี 2561

ฮิต: 1409
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร เข้ารับการตรวจสุขภาพความเสี่ยงประจำปี 2561
     เนื่องด้วยงานอาชีวอนามัย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้ดำนเนินการตรวจสุขภาพปอดเพื่อเป็นการคัดกรอง ติดตามและป้องกันการเกิดโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำ สำหรับบุคลากร ประจำปี 2561 ร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่าย ในวันที่ 15,20,22,27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเบอร์ 14 คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี