ที่อยู่ 122/28 หมู่ 8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โรงพยาบาลห้างฉัตร 0-5426-9506
โรงพยาบาลห้างฉัตร 0-5426-8700
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0-5426-9231
ตึกผู้ป่วยใน 0-5426-8640
ห้องศูนย์สิทธิ+Fax 0-5426-9232
ศูนย์ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย 0-5426-9312
ศูนย์เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 0-5426-9311
ห้องบริหาร (Fax อัตโนมัติ) 0-5426-9515

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

112 กลุ่มเวชปฏิบัติฯ 144 ห้องบัตร
113 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 145 ห้องชันสูตร
114 ห้องทันตกรรม 146 ศูนย์ส่งต่อ
115 ห้องคลอด 147 ห้องบริหาร
116 ห้องยา 148 แผนงาน / สารสนเทศ
117 จิตเวช 149 ห้องซ่อมบำรุง
118 ห้องเอ็กเรย์ 150 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
119 เยี่ยมบ้าน 151 ห้องซักฟอก
120 ห้องตรวจโรค 2 152 โรงอาหาร
121 ห้อง ผอ.รพ.ห้างฉัตร 153 คลังยา
122 ประชาสัมพันธ์ 154 คลินิกเวชฯ ข้างห้องชันสูตร
124 คลินิกนมแม่ 155 หัวหน้ากลุ่มการจัดการ
125 ห้องเก็บเงิน 156 บ่อบำบัดน้ำเสีย
127 งานจ่ายกล่าง 157 งานการเงิน
130 ศูนย์สิทธิ 158 งานประปา
131 ตึกนวดแผนไทย 160 ห้องตรวจโรค 1 
132 โต๊ะหน้าห้องตรวจ ผู้ป่วยนอก 161 ห้องตรวจโรค 3
133 ห้องพักแพทย์เวร 162 ป้อมยาม
134 โรงครัว 163 คลินิกพิเศษ
136 ตึกผู้ป่วยใน 164 งานคลินิกวัณโรค 
137 คลังพัสดุ 168 งานพัสดุ
140 กายภาพบำบัด 169 ธุรการ
142 ห้องพนักงานขับรถ 170 ศูนย์แปล
143 ศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการ 171 หน้าห้องชันสูตร
    173 ห้องศูนย์สิทธิ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร