ทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลห้างฉัตร โทร

054-269506-0 (ประชาสัมพันธ์)


สปสช โทร สายด่วน 1330

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร